Big S

Hydrauliikan erikoisosaaja

Sematik Oy on hydraulisten laitteiden erikoisosaaja. Suunnittelemme ja huollamme hydraulisia järjestelmiä sekä toimimme asiantuntijana ja kouluttajana hydrauliikan kaikissa tarpeissa.

Palvelut

Palvelumme kattavat hydrauliikan, pneumatiikan ja öljyvoitelun tarpeet suunnittelusta käyttöönottoon ja koulutukseen sekä ylläpitoon. Suunnittelemme hydraulijärjestelmän, mekaniikan ja ohjausjärjestelmän sekä valmistusdokumentaation. Suoritamme ylläpitohuollot, vianetsinnät sekä toiminnan mittaukset. Osaamisemme kattaa koko laitteen elinkaaren ajan.

Toiminnan määrittely

 • Vaatimusten määrittely
 • Keskeisten toimintojen mitoitus ja järjestelmän toimintaperiaatteen kuvaus
 • Komponenttivaatimukset ja toiminta-arvojen määritys
 • Kustannusarvion laadinta

Suunnittelu

 • Hydraulijärjestelmän toiminnan mitoitus vaatimuksia vastaavasti
 • Hydraulikomponenttien määritys ja valinta
 • Osaluettelon laadinta
 • Hydraulikaavion piirtäminen
 • Hydrauliikan toimintaselostus
 • Ohjausjärjestelmäsuunnittelu, Parker IQAN
 • Hydrauliikan 3D-suunnittelu, kokoonpano- ja putkistosuunnittelu
 • Mekaniikkasuunnittelu

Hankinta

 • Hydraulikokoonpanojen ja -komponenttien tarjouskyselyt
 • Suositus hankinnalle toimittajavalinnoista
  ja -kanavista
 • Hankinnan tekninen tuki

Asennusvalvonta

 • Valmistuksen ja tuotannon tekninen tuki
 • Muutostarpeiden ratkaisu
 • Vaatimustenmukaisuuden seuranta ja raportointi

Käyttöönotto ja mittaus

 • Testaus
 • Toimivuuden todentaminen
 • Hydrauliikan mittaus
 • Hydrauliikan asetusten raportointi

Koulutus

 • Hydrauliikan peruskoulutus
 • Hydrauliikkajärjestelmät

 • Hydrauliikan pääkomponentit

 • Hydrauliputkistot
 • Hydrauliikan käyttö- ja huoltokoulutus
 • Hydrauliikan turvallisuuskoulutus

   

HUOLTO

 • Hydraulijärjestelmän säännöllinen
  toiminnan tarkastus
 • Laitteen kunnon seuranta ja raportointi
 • Kunnossapitosuositukset
 • Ylläpitohuolto, suodatin- ja öljynvaihtohuolto
 • Hydrauliikan vianetsintä

 • Komponenttien vaihdot ja järjestelmien korjaukset

Slogan Logo

Yhteystiedot