Tekijät

Mikko Suhonen

Mikon hydrauliikan erikoisosaaminen on karttunut vastuullisissa työtehtävissä ja koulutuksissa työuran varrella sekä konetekniikan diplomi-insinöörin opinnoissa. Hän on suunnitellut teollisuuden hydrauliikkalaitteistoja ja johtanut niiden toimitusprojekteja yli kymmenen vuoden ajan.

Toimistotyön lisäksi hänet tapaa asentamassa laitteita ja suorittamassa niiden käyttöönottoja. Esimerkkejä Mikon hydrauliikan erikoisosaamisesta ovat metsäteollisuuden esi- ja monivälipuristimet, liikenneväylien avattavat sillat sekä tuotantolaitteiden puristavat, nostavat, työntävät ja pyörittävät toimilaitteet. Hydrauliikan sovellusten osa-alueina Mikko hallitsee myös kiertoöljyvoitelujärjestelmät. Hän on suunnitellut järjestelmiä esimerkiksi paperikoneisiin. Paineilmajärjestelmiä Mikko on suunnitellut teollisuushalleihin ja laitteistoihin sekä sairaalakaasuvaatimusten mukaisesti sairaaloihin hengitys- ja instrumentti-ilman käyttökohteisiin.

Mikko kokee vahvuudekseen teoriaosaamisen ja käytännön tekemisen yhdistelmän sekä projektijohtamisen taidot. Esimerkiksi käytettävissä olevien liitintekniikoiden ja komponenttien tuntemus edesauttavat tekemään ratkaisuja suunnittelupöydällä sellaisiksi, että niiden toiminta, asennettavuus ja huollettavuus on huomioitu koko laitteen elinkaaren ajalle. Rauhallisena, luotettavana ja harkitsevana henkilönä Mikko on erinomainen tekijä hoitamaan kulloinkin käsillä olevan työn sovitun mukaan. Hän kykenee tekemään päätöksiä tavoitteen saavuttamiseksi ja aikataulun pitämiseksi.

Timo Julkunen

Timon hydrauliikan erikoisosaaminen perustuu sekä teoriaopintoihin että pitkäaikaiseen käytännön kokemukseen. Teoriatietämystä on karttunut konetekniikan Diplomi-insinöörin opinnoista sekä erilaisista työuran varrella toteutuneista koulutuksista ja omatoimisesta oppimisesta.

Liikkuvien työkoneiden, varsinkin metsä- ja kaivoskoneiden hydrauliikka on tullut suunnittelutyökokemuksen kautta hyvinkin tutuksi. Mobilehydrauliikan osa-alueista erityisesti pumpuista, moottoreista ja mobileventtiileistä Timolla on paljon erikoisosaamista, jota ei löydy pelkästään oppikirjoista.

Käytännön kokemus on kertynyt työelämän ja harrastusten kautta. Timo on aina ollut valmis likaamaan kätensä ja osallistumaan myös käytännön työtehtäviin, erityisesti hydrauliikan mittaus- ja testaustehtävissä. Harrastuksena, tai sivutoimena hänellä on maatalouden ja maarakennuksen konetyöt, jotka tuovat erilaista näkökulmaa ja vastapainoa suunnittelu- ja toimistotöihin.

Samojen harrastusten kautta hänelle on myös selkeytynyt koneiden ja laitteiden huoltojen ja huollettavuuden tärkeys. Työtehtävänsä Timo hoitaa vastuullisesti ja huolellisesti, jolloin lopputulos on paras mahdollinen niin laitteen käyttäjän, huoltajan kuin omistajankin kannalta.